Technické a havarijní služby

  • součinnost při výběrových řízení nad rámec běžné údržby
  • zajištění rozsáhlejších oprav a údržby nad rámec běžné údržby (po dohodě s klientem)
  • vytvoření plánu revizí vč. zajištění a sledování doby platnosti
  • osazení poměrových měřidel topných těles a zajištění jejich odečtů jedenkrát ročně
  • osazení vodoměrů studené a teplé vody včetně jejich odečtů minimálně jedenkrát ročně
  • Zajišťujeme: vodoinstalatérské, topenářské, plynařské, elektrikářské práce

PRO NAŠE KLIENTY JE K DISPOZICI NAŠE 24HOD. HAVARIJNÍ TELEFONNÍ LINKA