Administrativní a ekonomická činnost

 • založení a vedení účtu (po dohodě s klientem)
 • provádění inkas a plateb přes samostatný bankovní účet klienta (po dohodě s klientem)
 • vedení účetnictví dle zák. 563/91 Sb.
 • sestavení účetní závěrky
 • vedení mzdové a personální agendy statutárního orgánu SVJ
 • evidence dle jednotlivých vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • vyhotovení a úprava předpisů záloh vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • kontrola plateb na příspěvky na správu a údržbu domu a poskytování služeb
 • kontrola prvotních účetních dokladů a platby dodavatelům
 • evidence pohledávek za vlastníky
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé spotřebitele
 • zajišťování korespondence
 • SIPO služby